Door de staatssecretaris de heer Wiebes zijn vergaande wijzigingen voorgesteld met betrekking tot door de DGA in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorzieningen. Ingangsdatum is 1 januari 2017, ervan uitgaande dat de Tweede en Eerste Kamer dit tempo kunnen volgen. Kortweg drie mogelijkheden: afkoop hele voorziening met een belastingkorting die in sommige gevallen best aantrekkelijk is, omzetting in een zgn. Oudedagsverplichting tegen de fiscale waarde (feitelijk een ‘afstempeling’ van pensioenaanspraken), of handhaven van de huidige situatie met alle nadelen van dien (o.a. de ‘dividendklem’). Dat betekent dus op korte termijn nadenken over de consequenties die deze keuze met zich meebrengt, en dat zijn niet alleen fiscale maar bijvoorbeeld ook erfrechtelijke gevolgen. De (gewezen) partner speelt ook een belangrijke rol in dit proces. In het verlengde daarvan ligt derhalve het maken van een gedegen financiële planning en estate planning.
Vragen? Neem dan contact op met een adviseur van Arbre Family Office.